วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557


Wild vegetables against cancer
        ในปัจจุบันอาหารที่พวกเรารับประทานนั้นมักจะปนเปื้อนสารพิษต่างๆนาๆที่รับประทานเข้าสู่ร่างกาย โดยไม่รู้ตัวเลย  จนกระทั่งสารพิษสะสมในร่างกายมีปริมาณมากพอที่จะทำให้ร่างกายนั้นเกิดโรคต่างๆได้และจะต้องเสียเงิน เสียทองรักษากันเป็นจำนวนมากโดยใช่เหตุที่สมควรจะเสีย  การรักษาจะหายหรือไม่คงไม่มีใครรับประกันได้ ซ้ำยังต้องเสียเวลาทำงานขาดรายได้ตลอดจนเวลาที่จะดูแลบุตรหลานของตนก็ต้องลดลงอีกด้วย
        ผู้เขียนจึงใคร่ขอเสนอแนะ  "พืชผัก"   ทีมีทั่วไปในป่าและมีอยู่ทั่วทุกพื้นบ้านของเมืองไทยเรา  ตลอดจน  "วิธีปรุง" "วิธีรับประทาน" พืชผักต่างชนิดกัน จะมีสารอาหารที่แตกต่างกัน ที่ล่อแหลมในการสูญเสียคุณภาพในระหว่างปรุงเพื่อรับประทาน  จึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันการสูญเสียธาตุอาหารเหล่านั้นโดยไม่จำเป็นให้ทุกๆคนได้รับทราบทั่วกัน เมื่อรับประทานผักทีปรุงถูกวิธีการเข้าไป  ร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทต่างๆได้อย่างครบถ้วนที่สามารถขับสารพิษ  คุ้มครอง  ป้องกันโรคต่างๆและยังเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคมะเร็งที่ทุกคนไม่ปราถนา โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่เพียงบาทเดียว
         ถ้ารักครอบครัว รักตัวเอง รักลูกหลานลองติดตามอ่านรายละเอียด ลองพิสูจน์ดูสิครับ